Phoenix non-profit hautomo etsii uusia eriarvoisuutta pysäyttäviä ideoita vuodelle 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Phoenix on eriarvoisuutta pysäyttävien projektien hautomo, johon Mummodisko on kuulunut keväästä 2019 lähtien. Mummodiskon tärkein virstanpylväs hautomon jäsenenä oli ensimmäisen hankerahoituksen saaminen ikäihmisten yksinäisyyttä estävälle toiminnalle. Phoenix non-profit hautomoon etsitään uusia projekteja vuodelle 2021.

Phoenix non-profit hautomoon valitaan vuosittain kolme yhteisöä, jotka otetaan samalla Phoenixin jäseniksi. Rekisteröityneeseen yhdistykseen kuuluminen mahdollistaa hautomon osallistujille esimerkiksi rahoitushakemuksen tekemisen tai jäsenmaksujen keräämisen osana Phoenixia.

Kuvassa Phoenix non-profit hautomon koko väki

Hautomoon vuosittain valitut projektit pysäyttävät eriarvoisuutta omasta näkökulmastaan ja saavat aikaan konkreettista muutosta yhteiskunnassa. Vuonna 2020 ohjelmaan osallistuvat Mummodiskon lisäksi Aktivistimummot, Howtomo, Mothers in Business, Startup Refugees ja Twig the Code

“Inspiroiva ja luova hulluus porukassa on meidän makuun. Phoenixin jäsenyys on antanut meille uusia tärkeitä verkostoja ja lisännyt toiminnan uskottavuutta.” – Joni, Mummodisko

Kullakin osallistujalla on erilaisia tarpeita, joiden pohjalta Phoenix non-profit hautomon vuoden ohjelma rakennetaan. Joku projekteista kaipaa tukea ensisijaisesti viestintään, toinen rahoituksen hakemiseen tai sopivan yhteistyökumppanin etsimiseen. Tärkeintä hautomon ohjelman sisältöjen suunnittelussa on se, että ne vastaavat osallistujien tarpeisiin ja auttavat näitä eteenpäin konkreettisesti. Lisäksi sisältö pyritään suunnittelemaan niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin eri kehitysvaiheissa olevia projekteja.

“Non-profit hautomossa parasta on ollut viestinnällinen apu sekä oman toiminta-ajatuksen kirkastuminen. Myös sparraus ja tuki rahoitushakemusta tehtäessä on ollut meille elintärkeää. ” – Joni, Mummodisko

Hautomovuoden aikana tapaamme kaikkien osallistujien yhteisessä työpajassa kerran kuukaudessa. Työpajoissa osallistujat saavat konkreettisia työkaluja ja tukea toimintansa kehittämiseen. Työpajojen fasilitaattoreina toimivat Phoenixin tiimin lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat eri aloilta. Kuukausitapaamisten välillä toimintaa kehitetään eteenpäin yhdessä Phoenixin tiimin sekä ulkopuolisten sparraajien johdolla.

“Eniten hautomon toiminnassa on yllättänyt ehkä se, miten paljon vuodessa voi päästä eteenpäin. Toki hautomossa mukanaolon ja tavoitteet voi räätälöidä omien voimavarojen ja resurssien mukaan.”
– Joni, Mummodisko

Phoenix non-profit-hautomon jäsenet 

  • Eivät tavoittele voittoa
  • Tuovat omalle kentälleen jotain uutta ja kekseliästä
  • Toimivat tuettavien ihmisten aitojen tarpeiden pohjalta
  • Tarjoavat käsinkosketeltavia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön
  • Hyödyntävät tai haluavat hyödyntää joukkovoimaa
  • Perustuvat ideaan, jolla on kasvupotentiaalia
  • Idean takana on sitoutunut tiimi

Onko sinulla eriarvoisuutta poistava idea, jonka kasvattamiseen tarvitset tukea? Innostuitko Phoenix non-profit hautomoon osallistumisesta? Haku vuodelle 2021 aukeaa loppuvuodesta, mutta voit laittaa viestiä Phoenix non-profit hautomon ohjelmapäällikölle Johannalle, ja kertoa toiminnastasi meille lisää jo nyt. 

Johanna Vierros
+358 44 240 8261
johanna@phoenix.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.